getting better

every iteration

GDPR? AVG? Huh, wat?

Mei 2018 is het zo ver: de GDPR (General Data Protection Regulation) treedt in werking. In het nederlands wordt hier ook wel de term AVG  (Algemene verordening gegevensbescherming) voor gebruikt.

Wij hebben inmiddels een Privacy Statement toegevoegd aan deze website waarin uitgelegd wordt hoe wij met data omgaan.

Wil je meer weten over de AVG en GDPR? Hier onder vind je een aantal links die je verder kunnen helpen:

Tip: gebruik de tool https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator-start/start/ om jouw eigen Privacy Statement zoveel mogelijk klaar te maken.


terug